Privacy statement

Inleiding

Completestand.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@completestand.nl.

Wie is Completestand.nl?

Completestand.nl is de besloten vennootschap Bax Projects B.V., kantoorhoudende te (3981 PC) Bunnik aan Veilingweg 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59402067.

Completestand.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Completestand.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Completestand.nl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Completestand.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Completestand.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Completestand.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Beheer van bestellingen Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van overeenkomst Grondslag: Uitvoering van overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Bewaarterijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: Website analytics Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag, Locatie Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Bewaarterijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Completestand.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
 • Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Completestand.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen
 • Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Completestand.nl. Je kunt verzoeken dat Completestand.nl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking
 • Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Completestand.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar
 • Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Completestand.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht
 • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Completestand.nl te verkrijgen. Completestand.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken
 • In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Completestand.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Completestand.nl
 • Een verzoek kan verstuurd worden naar info@completestand.nl. Completestand.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Completestand.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Completestand.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:  Verwerkers

Het kan zijn dat Completestand.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Completestand.nl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@completestand.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Completestand.nl jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@completestand.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.